Braňte se! - Kurz sebeobrany z časopisu Katka

Kurz sebeobrany z časopisu Katka

Jsou situace, kdy se vyplatí být připravená a zachovat chladnou hlavu. Nechceme malovat čerta na zeď a upřímně vám přejeme, abyste se do nich nikdy nedostaly. Přesto věříme, že náš kurz sebeobrany posílí vaši sebedůvěru v okamžicích, kdy máte oprávněný strach...

Dlouhodobě hrozící přepad

 

Tyto odstavce mají být pouze hrubým a všeobecným nastíněním některých z hlavních zásad pro jednu z nejpatovějších situací, kdy vám hrozí z nějakých důvodů velmi reálné, ale zatím nekonkrétní nebezpečí. Jde o snahu o řešení jedné z nejsložitějších životních situací, která již vlastně odpovídá dlouhodobě udržované hranici mezi zmiňovaným oranžovým a červeným pohotovostním režimem. Je jasné, že taková situace je tak vypjatá, že není možné ji moc dlouho vydržet. Může se kupříkladu jednat o anonymní výhružky, evidentní sledování neznámou podezřelou osobou, pravidelné obscénní telefonáty, apod. Tedy situaci, která ještě není samotným střetnutím, ale už je třeba uzpůsobit vaše chování tak, abyste pokud možno měly šanci předejít očekávaným budoucím „potížím“. Od banálního přejití na druhý chodník, až po poměrně rozsáhlý a omezující soubor opatření, který se třeba nebude týkat jen vás, ale i vaší celé rodiny.

Nutno ale připomenout, že i komplexní a profesionální ochrana, kterou disponují státní složky, může v krajních případech selhat. Jako osamělý jedinec tedy máte před promyšleným a profesionálním útokem jen omezené šance. Vaše cílená příprava a preventivní chování může ovšem riziko do jisté míry snižovat. Je také třeba mít v patrnosti, že čím větší míra ochrany, tím je jedinec více omezen ve svých aktivitách. Míra bezpečí může být určena i investovanými prostředky. Důkladná ochrana zkrátka může vyžadovat nemalé finanční výdaje.

Nakonec si alespoň uvedeme alespoň několik nejzákladnějších všeobecných rad pro ty, které se ocitnou v nějaké dlouhodobější formě ohrožení a nemají zrovna prostředky na stálý tým bodyguardů.

 • Maximálně si zabezpečte svůj domov dle finančních dispozic (bezpečnostní kukátko, zámky, čidla, kamery, bezpečnostní folie v oknech, apod.) doma mějte připravené i další zabezpečení jako hasicí přístroj, apod.
 • Nechoďte doma příliš k oknu, používejte závěsy, neseďte nechráněni např. na balkonu. apod.
 • Pro všechny případy budete zřejmě muset stále nosit nejen kupříkladu pepřový sprej, ale i další obtížné „harampádí“ (např. svítilnu, teleskopický obušek, viz. Hlavní stránka)
 • Možná již, pro všechny případy, i reálně uvažovat o pořízení nějaké krátké palné zbraně (tedy pistole nebo revolveru) pro svoji zvýšenou ochranu.
 • Pokud možno se vyhněte používání světlého nebo nápadného oblečení.
 • Oděv noste pohodlný, který dává šance k neomezenému pohybu, obuv noste pouze takovou která umožňuje rychlý běh a tichou chůzi
 • Jestliže máte očíní vadu dejte přednost nošení kontaktních čoček než problematičtějších brýlí, které by mohly spadnout a způsobit vaše zneschopnění.
 • Nikdy si doma nezapomeňte funkční mobilní telefon s nabitou baterií – bude možné vaší jedinou a poslední šancí na přivolání pomoci.
 • Kontrolujte vozidlo a jeho okolí při svém odjezdu – hledejte známky cizí manipulace, po zjištění znepokojujících (např. násilné odemčení) okolností nenastupujte a nestartujte.
 • V automobilu během cesty zásadně nikomu nezastavujte, během cesty si zvykněte být uzamčeni.
 • Zvyšte svou pozornost  zejména  na místech, kde se pravidelně denně musíte vyskytovat , a to zejména při příjezdu (domov, zaměstnání).
 • Buďte opatrní v místech s velkou hustotou obyvatel, kde hrozí velké riziko nepozorovaného přiblížení potencionálního útočníka k vám, nebo i snadného použití jakékoliv (i chladné) zbraně.
 • Omezte vaše stereotypní činnosti v rizikových místech, nebo při nich alespoň dbejte maximální ostražitosti (např. pravidelné běhání  v blízkém lese, vaše obvyklá cyklistická trasa, apod.).
 • Při denním cestování si zvykněte se vhodně a nenápadně kontrolovat, zda nepostřehnete znaky sledování, všímejte si opakujících se lidí a automobilů
 • Ve veřejných zařízeních neseďte zásadně zády k exponovanému prostoru, pozor na nutné cesty na zařízení jako WC apod.
 • Měňte obvyklé denní stereotypy (např. nakupování, vyzvedávání dětí ze školky, tréninky, trasy cest, návštěvy podniků a přátel).

V neposlední řadě: při již přímé a reálné hrozbě se nikdy neostýchejte kontaktovat státní orgány. Nehrajte si zbytečně na neohroženou filmovou hvězdu z laciných akčních filmů, přílišná lehkomyslnost do sebeobrany rozhodně nepatří a i sebevědomí má mít své meze. Mějte na paměti, že přílišní hrdinové neumírají opravdu jen ve filmech.

 

© 2011 Obrana ženy
Designed by DGC.